За нас

Руският център на Общински културен институт Регионална билиотека „Захарий Княжески” работи за популяризиране на руския език и култура и развитие на междукултурния диалог.

Центърът е създаден с организационната, методическа и финансова помощ от Фонд „Русский мир” и с подкрепата на кмета на Община Стара Загора. Центърът е 114-ият в света и петият в България след работещите такива в София, Пловдив, Варна и Камчия.

Разполага с библиотечен фонд от над 1000 заглавия, колекция от мултимедийни издания (класически и съвременни руски филми, аудиокниги, учебно-методически пособия) и обучаващи програми по руски език. Фонд „Русский мир” осигурява на читателите безплатен достъп до електронните версии на централните руски средства за масова информация и справочни издания. За осъществяване на контакти и обмен между творци и специалисти от България и Русия, в модерно оборудваната зала се провеждат срещи, семинари и пресконференции и конференции по културни, образователни и научни проекти.

Основни дейности:

  • Справочно-информационна
  • Образователна
  • Творческа
  • Комуникативна

Нашите целеви групи

  • Ученици и учители
  • Заинтересована общност
  • Рускоезични граждани и техните семейства

Центърът предлга

Богат избор на библиотечни и информационни услуги за читателите чрез книги, периодични издания, класически и съвременни филми, аудиокниги, учебно-методически пособия и обучаващи програми на руски език, включително руска електронна библиотека ЭБС IPRbooks (безплатен достъп до повече от 120 000 издания от 55 тематични области, включително лицензирани учебници и видео материали, както и онлайн тестове).

Руският център организира и провежда събития за представяне и разпространение на руската култура, изкуство, език, срещи с интересни хора, концерти, представяне на книги и автори. Особено важно е сътрудничеството с другите културни и образователни институции в града и региона. Центърът е посредник за осъществяване на контакти и обмен между творци и специалисти от България и Русия.

Книгите, справочните и мултимедийните издания могат да се ползват на място и за заемане от всички читатели на библиотеката.

Ползване на ресурсите на центъра

Всеки може да ползва ресурсите на Руския център, необходимо е да покаже на библиотекарите читателската си карта от РБ „Захарий Княжески”. Книгите, справочните и мултимедийните издания се ползват в читалнята на място или се заемат.

На компютрите читателите имат достъп до бази-данни, предоставени от Фонд „Русский мир”. В рамките на един час дневно може да се преглежда централната и регионална руска преса и съдържанието на енциклопедии и речници.

Възможности за съвместна дейност

Руският център може да бъде домакин на прояви, реализирани съвместно с други организации. За целта е необходимо подаване по имейл на Заявка за съвместна дейност, в която да е конкретизирано предложението. Ръководителят на центъра ще изпрати отговор в рамките на три дни от постъпването на заявката.

Към Руския център работят:

  • Съботен курс по руски език за деца
  • Клуб на ценителите на руската култура и изкуство
  • Клуб „В гостях у сказки”

Руският център на Регионална библиотека „Захарий Княжески” е интердисциплинарен в своята дейност. В съответствие с целите на фонд „Руски мир“ центърът е място за срещи на учители и ученици, рускоезични граждани, на по-широка аудитория, заинтригувана от Русия, както и на всички, които учат, преподават и изследват Русия.

За повече информация, моля, използвайте навигацията.

За контакти:

Регионална библиотека „Захарий Княжески”,

бул. „Руски” 44, Стара Загора, 6000

Република България

+359 886 997 366

ruskicenter@libsz.org

www.facebook.com/ruskicentarstarazagora/

 

Работно време:

понеделник до петък: 9:00 -17:30 часа; събота: 8:30 -14:30 часа

Работно време през месеците юли и август: понеделник до петък: 9:00 – 17:30 часа