Каталози и картотеки

Библиотечният фонд разполага с около 1000 книги художествена литература, детска литература, учебници, раздели история, изкуство, география, много енциклопедии и други справочни материали, както и месечно списание „Руски мир” , вестници „Руссия сегодня” и „Аргументы и факты.

Понастоящем медийната библиотека включва около 150 издания, не само игрални филми, но и електронни учебници, речници, ръководства и др. Достъпни са и два броя компютри.

Фонд „Руски мир” осигурява на Регионална библиотека „Захарий Княжески”:

  1. Безплатен достъп до руската електронна система ЭБС IPRbooks.
  • Този ресурс включва повече от 120 000 книги от 55 тематиични области, включително лицензирани учебници, списания, аудио и видео материали и онлайн тестове. Самата програма и почти всички материали са на руски език. Независимо от времето, мястото и устройството, електронната библиотека може да се използва след обикновена регистрация, като се използват данни за достъп на РБ „Захарий Княжески” (виж допълнителната информация)

 

Допълнителна информация

Инструкции – бг

Инструкция_ЭБС_2018

 

  • Безплатен достъп до електронния образователен ресурс Руският език като чужд“
  • Платформата включва голямо съдържание на образователна литература за овладяване на руския език, както и художествена литература, тестове, аудио и видео съдържание.

Независимо от времето, мястото и устройството, електронната система може да се използва след обикновена регистрация като се използват данни за достъп на РБ „Захарий Княжески”,с ваш личен кабинет, чрез който ще имате достъп до този ресурс денонощно от всяка точка, използвайки интернет.

Фондът на Руския център е включен в две поредици – каталог на книгите и каталог на некнижните носители на информация. Приложените списъци дават обща представа за материалите и са подредени тематично:

– Общ отдел

– Обществени науки

– Естествени и приложни науки

– Изкуство

– Филология. Езикознание

– Художествена литература. Литературна критика

– География. История

Търсене по автор или тема може да се прави само в електронния каталог от сайта на Регионална библиотека „Захарий Княжески”.

В описанието освен автор, заглавие, местоиздаване, издателство, година на издаване, са посочени форматна и систематично-азбучна сигнатура.

Поддържа се азбучно-предметна картотека с аналитични описания от книгите в центъра, която разкрива по-детайлно съдържанието на фонда.