Фотоизложба „Памет за войната“

В навечерието на 3 март, Националния ден на Република България, Руският център в библиотеката  откри фотоизложба, озаглавена „Памет за войната”. Изложбата е създадена през 2018 г. от Центъра за опазване и социализация на културното наследство в сътрудничество с Руското военно-историческо дружество по повод 140-годишнината от Руско-турската война от 1877-1878 г. Включва материали от фондовете на музеите в Плевен, Стара Загора, Русе, Шипка-Бузлуджа и  Държавна агенция „Архиви“.

16 табла показват архивни и съвременни изображения на 14 важни паметника на културата и воинската слава в градовете София, Стара Загора, Плевен, Русе, Велико Търново, свързани с този период от българо-руската история.

 

Фотовыставка под названием „Память о войне”

Накануне 3 марта – Национального праздника Республики Болгарии Русский центр в библиотеке открыл фотовыставку под названием «Память о войне». Выставка была создана в 2018 году Центром по сохранению и социализации культурного наследия совместно с Российским военно-историческим обществом по случаю 140-ой годовщины русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В нее вошли материалы из фондов музеев в Плевене,Стара Загора, Русе, Шипка-Бузлуджа и Архива Госагентства.

На 16 панелях представлены архивные и современные изображения 14 важных памятников культуры и воинской славы в городах София, Стара Загора, Плевен, Русе, Велико Тырново, связанных с этим периодом болгаро-русской истории.