dav

Симпозиум „Руски език за всички“

На 28.03.2019 г. ръководителят на центъра  Цветана Иванова и сътрудникът Нина  Динева  взеха участие в майсторски клас и кръгла маса по руски език в Руския център при Столична  библиотека в София, където благотворителната фондация „Прогрес“ за опазване на културното наследство проведе симпозиум „Руски език за всички“.

След  запознаване на участниците с проекта за популяризиране на руския език, домакините от Москва Екатерина Слободян и София Eвенсапер демонстрираха майсторски клас по билингвизъм: „Защо да изучавам РЕ, руският език като чужд, РЕ в моето бъдеще, демонстрация на казуси с използване на РЕ“. Проведе се и кръгла маса на тема „Перспективи и трудности при изучаването и преподаването на РЕ“.