Делегация от Руската федерация, водена от председателя на Асоциацията за икономическо взаимодействие със субектите на Руската федерация Светлана Ануфриенко посети Стара Загора

На 20 април 2019 г. делегация от Руската федерация, водена от председателя на Асоциацията за икономическо взаимодействие със субектите на Руската федерация Светлана Ануфриенко посети Стара Загора.

Визитата им в България бе по повод участието им в Българо-руска кръгла маса „Ролята на туризма в развитието на регионите. Културният туризъм – бъдеще и традиции“, по покана на Министерството на туризма в Република България, която се проведе в град Велико Търново.

В Стара Загора те бяха посрещнати от зам.-кметовете Иванка Сотирова и Красимира Чахова.

Като част от програмата им в нашия град, бе посещението им в Руския център на Регионална библиотека „Захарий Княжески” и присъствието на фестивала „Пусть всегда будет сонце”.

Гостите се запознаха с целите и възможностите, който предлага центърът във връзка с популяризирането на руския език и култура на територията на Община Стара Загора.

В края на срещата изразиха желание за сътрудничество при посещение на руски групи в Стара Загора, което с радост приемаме.

Посещение делегации РФ во главе с Генеральным директором Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации „Туристская Ассоциация регионов России” (ТАРР) Светланой Ануфриенко в г. Стара-Загора и в РЦ

20 апреля 2019 г. делегация РФ во главе с Генеральным директором Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации „Туристская Ассоциация регионов России” (ТАРР)   Светланой Ануфриенко посетила Стара-Загору.

Визит в Болгарию был приурочен к участию в болгарско-российском круглом столе «Роль туризма в развитии регионов. Культурный туризм – будущее и традиции »по приглашению Министерства туризма Республики Болгарии, который проходил в Велико Тырново.

В Стара-Загоре их приветствовали заместители мэра Иванка Сотирова и Красимира Чахова.

В рамках своей  программы гости посетили Русский центр Региональной библиотеки им. Захария Княжеского и присутствовали на фестивале «Пусть всегда будет солнце».

Они ознакомились с целями и возможностями центра в связи с продвижением русского языка и культуры в муниципалитете Стара Загора.