Международен ден за защита на пчелите

На 15 май 2019 г. (сряда) в Руския център на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора се проведе пресконференция по повод включването на Стара Загора в световната карта на градовете, подкрепящи движението за защита на пчелите. Бяха обявени благотворителни инициативи във връзка с 20 май – Международен ден на пчелите. В пресконференцията участваха Елена Ангелова – посланик на „Медения меридиан” на Благотворителния фонд „Планетата на пчелите” и Елена Гришенкова –представител на компанията „Тенториум”, Русия.


През 2016 г., на проведената в Анталия 30-а сесия на регионалната конференция на Организацията за земеделие и прехрана за страните от Европа и Централна Азия, по предложение на Словения, Организацията на обединените нации (ООН) приема денят 20 май да се отбелязва като Международен ден на пчелите. Целта е да се насочи вниманието към проблемите на отглеждането на пчели, производството и значението на пчелни продукти, подпомагане на пчеларите и мерки срещу фалшифицирането на мед като хранителен продукт (по данни от статистиката медът е третият най-често фалшифициран продукт в света).