Дипломи 

Ето че приключи първият ни курс по руски език в Руския център. Много се радваме, че  беше проявен такъв интерес към Русия, към нейната култура и език. Благодарим на учителката по руски език Людмила Малешкова. Огромни благодарности и на нашите прекрасни ученици за  упоритостта и постоянството им, както и на техните родители и баби.

Образователната програма продължи три месеца – от началото на април до края на юни. Времето пролетя бързо. Децата се обучаваха не само в създаване на навици за четене и говорене, но и натрупаха опит от положителната комуникация с преподавателката като носител на езика, опознаха се по-добре, създадоха нови приятелства. Занятията бяха толкова интересни и ползотворни, а програмата толкова богата, разнообразна и информативна, че никой не искаше да си тръгва. Те бяха първите! Преодоляха новите знания и като цяло се забавляваха добре. Считаме, че всичко мина добре – та нали всеки си беше поставил специална задача – да преодолее езиковата бариера и да започне свободно да общува на руски! Всички се справиха перфектно!

На заключителния урок децата демонстрираха своите езикови способности и съобразителност       пред нашите гости – преподаватели по руски език в Тракийския университет в Стара Загора и професор Владимир Дмитриевич Кисельов – доктор по бизнес администрация към Руската академия за национална икономика и държавна служба към президента на Руската федерация.

Заедно с децата гостите четоха стихове и, в движение подхващайки думите, пяха заедно  любими  и добре познати детски песнички: „Слънчев кръг“, „На какво учат в училище“ и песента на лъвчето и костенурката „Лежа си аз на слънце“. Ванечка представи красиво оформената си домашна работа за плодовете и зеленчуците. А шестгодишната Габи, която все още не знае правописа и граматиката, успя да плени всички с приказката си за розата. Деца и гости взеха активно участие в разговора, припомняйки интересни факти за българския и руския език. Те дадоха примери за „опасни думи“, които на български се пишат и звучат като руските, но имат различно значение. Всички бяха доволни от срещата. На тръгване Владимир Дмитриевич сподели, че е много впечатлен от българските деца и ще се радва да се видят отново.

В края на срещата децата получиха интересни подаръци и вкусотии и реагираха много емоционално на връчването на дипломите за завършване на курса.

Посещавайки редовно Руския център, интересът на децата към руския език и руската култура нарасна дотолкова, че много от тях с ентусиазъм очакват началото на новия курс, насрочен за есента.

Курс учебный завершен

Праздник и вручение дипломов курсистам русского языка.

Вот и закончилась наша первая смена курса русского языка в Русском Центре. Нам было очень приятно, что к России, ее культуре и языку был проявлен такой интерес. Благодарим преподавателя русского языка Людмилу Малешкову. Хочется сказать огромное спасибо нашим  замечательным курсистам за упорство и усидчивость, а также их родителям и бабушкам.

Образовательная программа длилась три месяца, с начала апреля до конца июня. Время пролетело быстро. Ребята не только обучались навыкам чтения и живой разговорной речи, но и набрались опыта от позитивного общения с носительницей  языка, поближе познакомились друг с другом, обрели новых друзей. Занятия были  настолько интересными и плодотворными, а программа настолько насыщенной, разнообразной и познавательной, что никто не хотел расставаться. Они были первыми! Они преодолели новые знания и в целом хорошо провели время. Мы думаем  у них все получилось, ведь  каждый перед собой ставил особую задачу – преодолеть языковой барьер и начать общаться свободно на русском языке. Каждый выполнил ее на отлично.

Свои языковые способности и смекалку дети продемонстрировали на заключительном уроке в присутствии наших гостей – преподавателей русского языка Тракийского университета города Стара Загора и профессора Владимира Дмитриевича Киселева, доктора делового администрирования Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте Российской федерации.

Вместе с детьми гости читали стихи и на лету  подхватывая слова, подпевали любимые и известные всем детские песни:  „Солнечный круг”, „Чему учат в школе” и песенку Львенка и Черепахи  „ Я на солнышке лежу”. Ванечка презентовал свое красиво оформленное фруктово-овощное домашнее задание.  А шестилетняя  Габи, которой еще не подвластны правописание и грамматика, сумела увлечь всех своей сказочной историей про розу.  Дети и гости приняли активное участие в разговоре, припоминая интересные факты о болгарском и русском языках.  Приводили примеры  „опасных слов”, которые в болгарском языке пишутся и звучат как русские, но имеют другой смысл. Все остались довольны от общения. Уходя, Владимир Дмитриевич сказал, что он очень впечатлен болгарскими детьми и будет рад вновь встретиться с ними.

По завершении встречи ребята получили классные подарки и лакомства, эмоционально отреагировали на вручение им дипломов об окончании курса русского языка.

Побывав в Русском Центре, интерес у детей к русскому языку и русской культуре увеличился настолько, что теперь многие из них с энтузиазмом ждут начала нового курса, которое запланировано на осень.