Колеги от регионалните библиотеки в Кърджали и Хасково посетиха Руския център и се запознаха с работата му и възможностите, които предлага и предоставя на потребителите си.

Коллеги из общественных библиотек г. Кырджали и г. Хасково посетили Русский центр и ознакомились с его работой и возможностями, которые он предоставляет.