Колеги от регионалните библиотеки в Кърджали и Хасково посетиха Руския център и се запознаха с работата му и възможностите, които предлага и предоставя на потребителите си.