Тангризмът днес

На 6 ноември 2019 г. в Руския център на Регионална библиотека „Захарий Княжески” се състоя среща-разговор с Катя и Спас Маврови на тема„Тангризмът днес”, в резултат от участието им в VII-та Международна научно-практическа конференция „Тангризмът и епическото наследство на евразийските народи: източници и съвременност” (Бишкек, 20-23 септ.2019г.), Киргизия.

Нашите гости ни разказаха и за предишните си пътувания до републики от Руската Федерация – Хакасия и Якутия. Чрез богат снимков материал и натрупани впечатления те запознаха присъстващите с обичаите, традициите, културата и религията на тези народи.

Срещата предизвика изключителен интерес.