На гости на приказките

На 15 ноември ученици от I клас на II ОУ „П. Р. Славейков” и техния преподавател по руски език г-н Борис Книжаров посетиха Руския център на РБ „Захарий Княжески”.
Запознахме децата с фонда от детски руски книжки, както и с най-новите заглавия на центъра. Останаха впечатлени от любимата на 73 милиона деца по света книга на Едуард Успенски „Крокодилът Гена и неговите приятели”.

Темата на урока бе посветена на руската приказка „Колобок” (Приказка за житената питка). Децата я изгледаха с интерес, след което отговаряха на руски език на въпроси към нея.
Интересно в приказката за Колобок, е че този сюжет е измислен много, много отдавна. Изненадващо, подобна история за бягството на кръгъл хляб има в много страни по света. Подобни приказки има в узбекски, татарски, немски, скандинавски, английски и други народни композиции и разбира се в българските народни приказки. При различните народи по света избягалият хляб изпитва различни приключения, обаче, основата им е много подобна (житената питка бяга от онези, които я пекат и дълго време се спасява от различни животни, докато не бъде изядена), което може да доведе до идеята, че приказката е измислена в много древни времена и впоследствие оцеляла сред различни народи.

Проведе се състезание по нареждане на пъзел с героите на „Колобок”. Всички бяха много бързи и отговорни. Верни на девиза, който са си избрали: „Мужчина сказал – мужчина сделал!”.

Гостите ни поздравиха с песента „Усмивка”, а ние ги почерпихме за благодарност.

 

В гостях у сказки

15 ноября ученики 1-го класса шк. №2 „П. Р. Славейков “ и их учитель русского языка г-н Борис Книжаров посетили Русский центр РБ“ Захарий Княжеский „.
Мы познакомили детей с детскими книжками на русском языке, а также с новейшими заглавиями центра. Они были впечатлены любимой 73 миллионов детей во всем мире книгой Эдварда Успенского «Крокодил Гена и его друзья».
Тема урока была посвящена русской сказке „Колобок” (Сказка о пшеничном хлебе). Дети с интересом посмотрели фильм о нее, а затем отвечали на русском языке на вопросы к ней.
Самое интересное о сказке Колобок состоит в том, что эта история была придумана давным-давно. Удивительно, но во многих странах мира существует аналогичная история побега круглого хлеба. Есть похожие сказки в узбекских, татарских, немецких, скандинавских, английских и других народных композициях и, конечно, в болгарских народных сказках. У сбежавшего хлеба разных народов мира есть разные приключения, но в основном они очень похожи (пшеничный хлеб убегает от тех, кто его печет и долгое время спасается от разных животных, пока они его не съели), что может привести к мысли, что сказка была вымышлена в древние времена и впоследствии сохранилась среди разных народов.
Прошел и конкурс по созданию головоломки с персонажами Колобка. Все дети были очень быстрыми и ответственными. Верны девизу, который они выбрали: «Мужчина сказал – мужчина сделал!»
Наши гости поздравили нас песней «Улыбка», а мы поблагодарили их и угостили.