Книжный дар Русскому центру

По поводу празднования первого Дня рождения Русского центра гости из Россотрудничества в Болгарии в лице Ольги Широковой, исполняющей обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Болгарии и Владимира Ястреба, координатора по продвижению русской культуры в мире, передали в дар 27 книг и 6 художественных фильмов. Книги и диски будут включены в библиотечный фонд и будут доступны для чтения и просмотра в Русском центре.

Дарение от книги за Руския център

Руският център към регионална библиотека «Захарий Княжески» в град Стара Загора отбеляза своя първи рожден ден. За тази една година в Руския център на Стара Загора са проведени над 120 мероприятия, които са посетили над пет хиляди души.

От името на представителството на Россотрудничество в Република България гостите и сътрудниците на Руския център поздрави изпълняващата длъжността ръководител на представителството Олга Широкова, която взе участие в тържественото мероприятие, посветено на тази дата. «Откриването на центъра сложи началото на голяма съвместна работа, резултат от която станаха новите възможности за изучаване на руски език и познания за Русия. Тази важна дейност символизира развитието на многовековните връзки на народите на Русия и България. Руският център в Стара Загора само за първата година стана притегателно място за всички, които се интересуват от Русия, руския език и култура, както и от тази уникална площадка, която позволява да се решават просветителски, учебни, методически, изследователски и художествени задачи», – подчерта Олга Широкова в своето приветствено слово.

„Духовните традиции, писмеността и културата на Русия и България имат общи славянски корени и съвременността създава нови перспективи и направления за всестранно хуманитарно и икономическо сътрудничество. Затова именно с работата на  Руските центрове е свързан широк спектър възможности за развитие на руско-българския междукултурен, научен и обществен диалог“, – отбеляза тя. Изпълняващата длъжността ръководител на представителството на Россотрудничество в България връчи на сътрудниците на Руския център голяма подборка художествена, учебна и методическа литература на руски език.  В тържественото мероприятие взеха участие български ученици, изучаващи руски език в Руския център, представители на обществени организации, руски сънародници.