Повторението е майката на знанието

В Руския център започна поредният курс по руски език. Темата на първия урок беше „Повторението е майката на знанието“. Кратката и непретенциозна поговорка кратко обяснява, че ученето е като изграждането на нова тухлена къща. Ще се получи стабилна и издръжлива къща, при условие че всяка следваща тухла ще се положи върху здраво и правилно подредена предишна. Така е и с ученето. Неслучайно добре усвоените знания се наричат ​​солидни. Повтарянето на изученото е задължително условие за качествено запаметяване, без което обучението е невъзможно. Преди да започне да изучава нов материал, учителката Людмила Борисовна Малешкова повтори предишните уроци заедно с учениците. Децата тренираха писмено и устно, общуваха помежду си, преразказваха прочетените текстове, припомняха правилата на граматиката. Песните, музиката и танците поддържаха благоприятен емоционален фон на урока.