Ден на семейството, любовта и верността

Жителите на Русия днес празнуват Деня на семейството, любовта и верността. Това е много млад празник. Идеята за отбелязване на този ден се появява през 2008 г. в град Муром, родината на княз Петър и княгиня Феврония.

В Руския център на Стара Загора, България се превърна в традиция да се чества този прекрасен празник. Сътрудниците на Центъра разказаха на децата от курсовете по руски език и участниците в лятната програма на Руския център за историята на празника. Малчуганите изгледаха с голям интерес презентацията „Денят на семейството, любовта и верността”, запознаха се с легендата, разказваща за покровителите на семейството на светите благоверни Петър и Феврония от Муром, живели преди около 8 века. Представихме им книгата „Петър и Феврония. Съвършенните съпрузи” от фонда на Руския център, с изображения на двама влюбени съпрузи, които са живели удивителен, изпълнен с приключения живот и са починали в един и същи ден.

Тринадесетгодишния Владислав Златков, доброволец към центъра, подготви и представи с ентусиазъм презентация за своето семейството на руски език.

Децата с охота отговаряха на въпроси свързани с празника, разказваха за семействата си, как прекарват времето с родители, баби и дядовци, братя и сестри.

По време на събитието участниците споделиха невероятни истории не само за своите близки, но и за своите домашни любимци.

Празникът завърши с творчески майсторски клас по изработване на маргаритки-символ на семейното щастие и благополучие в Русия.

День семьи, любви и верности

Жители России сегодня отмечают День семьи, любви и верности. Это очень молодой праздник. Идея праздновать день семейных ценностей возникла в 2008 году в городе Муроме, на родине князя Петра и княгини Февронии.

В Русском центре города Стара Загора, Болгария стало традицией отмечать этот замечательный праздник. Сотрудники центра рассказали детям, обучающимся на курсах русского языка и участникам в летней программе Русского центра об истории возникновения праздника. Ребята с большим интересом просмотрели презентацию «День семьи, любви и верности», познакомились с легендой, рассказывающей о покровителях семьи святых благоверных Петре и Февронии Муромских, живших около 8 веков назад. Дети рассмотрели книгу из фонда Русского центра «Петр и Феврония. Совершенные супруги», в которой представлены образы двух любящих супругов, проживших удивительную, полную приключений жизнь и умерших в один день.

Владислав Златков, волонтер Русского центра, подготовил и продемонстрировал презентацию о своей семье на русском языке. Ребята охотно отвечали на вопросы о празднике, рассказывали о своих семьях, о том как они проводят время с родителями, дедушками и бабушками, братьями и сестрами. В ходе мероприятия участники делились удивительными историями не только о своих близких, но и о своих домашних любимцах.

Праздник завершился творческим мастер-классом по изготовлению символа семейного счастья и благополучия – ромашаки.