143 години от боевете за Стара Загора

На 31 юли се навършват 143 години от битката за отбраната на българския град Стара Загора по време на Руско-турската война. Родители и деца, приятели на Руския център и участващи в лятната програма, отдадоха почит към загиналите в битката герои и положиха цветя пред паметника на подполковник Павел Калитин и III българска опълченска дружина.

Любомир Вилков, общественик и приятел на Русия, проведе беседа на тема „Битката за Стара Загора – бойното кръщение на българското опълчение“.

Битката за Стара Загора се води по време на Руско-турската война (1877 – 1878). Тя е бойното кръщение на Българското опълчение.

В началото на юли 1877 г. Предният отряд с генерал-лейтенант Йосиф Гурко провежда настъпление на юг от Стара планина. На 10 юли авангардът на отряда от 9-и кавказки драгунски полк с командир херцог Николай Лайхтенбергски влиза в Стара Загора. На 12 юли е избрано местното управление от привременна управителна комисия с председател Петко Славейков.

Към Стара Загора и Нова Загора се насочва Централната османска армия с командир Сюлейман паша.

В навечерието на битката в града са разположени 4 дружини на Българското опълчение, 14 ескадрона и 12 оръдия. Командир е генерал-майор Николай Столетов. На 17 юли основната част на Старозагорския руски гарнизон формира дясна колона на Предния отряд с командир херцог Николай Лайхтенбергски. В състава са и дружини на Българското опълчение. Генерал-лейтенант Йосиф Гурко напуска града за участие в боя при Нова Загора. В Стара Загора остават 2-ра и 5-а опълченска дружина, две казашки сотни и 4 оръдия. Заемат отбранителна линия от 4 км. Разделена е на десен фланг от 2-ра опълченска дружина с командир подполковник Куртянов, ляв фланг от 5-а опълченска дружина с командир подполковник Константин Нищенко, а в центъра са спешените казашки сотни.

Сюлейман паша отдава голямо значение на овладяването на Стара Загора. Същия ден съсредоточава основните си сили. Към тях би трябвало да се присъединят силите на Новозагорския османски гарнизон с командир Реуф паша, но те са задържани от десния руски отряд. Чирпанският османски гарнизон с командир Ахмед Хулюси паша също закъснява за битката при Стара Загора.

На 18 юли херцог Николай Лайхтенбергски се завръща с част от силите си в Стара Загора. След като узнава за началото на стълкновението с Реуф паша близо до село Джуранли, напуска града в подкрепа на своята колона.
Турската атака е насрочена за 19 юли в 7:00 часа. В нея участват колоните на Шукри паша, Вейсел паша, Ариф паша и Салих паша. Турското превъзходство в жива сила е 4:1. Опитът да се обхванат двата фланга на руските сили е отбит. В разгара на боя пристига подкрепление от 1-ва и 5-а опълченска дружина, Казанския казашки полк, а Астраханският казашки полк е изпратен към село Джуранли.

Левият фланг е поет от полковник Фьодор Де Прерадович, а десният – от полковник Михаил Толстой. Около 10 ч. главният удар срещу левия фланг е отбит. Към 13 ч. Сюлейман паша развръща всичките си сили. Колоната на Вейсел паша извършва обходно движение на десния фланг. По искане на генерал-лейтенант Йосиф Гурко взвод от Казашка батарея и конницата с генерал-майор Николай Столетов са насочени към с. Джуранли.

Отбраната на Стара Загора е поета от полковник Фьодор Де Прерадович. Османският удар поема 3-та опълченска дружина с командир подполковник Павел Калитин. Принудена е да се оттегли и води героичен бой за спасяване на Самарското знаме, при който загиват знаменосците унтерофицер Антон Марчин, унтерофицер Авксентий Цимбалюк, опълченецът С. Минков и подполковник Павел Калитин. Самарското знаме е изнесено от бойното поле след страховит ръкопашен бой от стихийно формирана знаменна група в състав унтерофицер Тома Тимофеев, опълченец Никола Корчев, Павел Малкин, Д. Минков, Попов, прапоршчик Стефан Кисов, Радев, Мицов, Донев, Н. Кръстев, осетинеца Николай Караев (Дудар) и др.

Първа опълченска дружина отбива две атаки и бавно отстъпва. В града се водят ожесточени улични боеве. Част от населението се изтегля с армията. Последен напуска града полковник Фьодор Де Прерадович. В него влизат три османски табора и извършват масово клане над българското население. На следващия ден градът изгорен до основи и са изклани към 15 000 души мирно българско население.

След неуспеха при Стара Загора и победата при Нова Загора и село Джуранли, Предният руски отряд предвид многократно превъзхождащите османски сили заема отбранителна позиция на Шипченския проход.

Момчетата си спомниха уроците по история и споделиха истории за подвига на руските войници и българските опълченци, за руския офицер Павел Петрович Калитин, който спасява Самарското знаме с цената на живота си.

В Болгарии вспоминали трудную борьбу за Стара-Загору 143 года назад

31 июля исполняется 143 года битве за оборону болгарского города Стара-Загора во время Русско-турецкой войны.  Родители и дети, посещающие Русский центр и участвующие в летней программе, засвидетельствовали свое уважение героям, погибшим в сражении, и возложили цветы к памятнику подполковника Павла Калитина и болгарским ополченцам.

Любомир Вылков, общественный деятель и друг России, провёл беседу на тему «Битва за Стара-Загору – боевое крещение болгарского ополчения».

После вручения Самарского знамени (ныне одного из символов вооружённых сил Болгарии) – передовой отряд генерала Гурко и болгарское ополчение освободили город Стара-Загору от разъярённых турецких захватчиков. Но через девять дней войска Сулеймана-паши подошли к городу. Русское командование приняло решение об отходе, оставляя для прикрытия небольшой русский отряд и четыре дружины болгарского ополчения. Против десятитысячного русско-болгарского войска, необстрелянного и слабо вооруженного, турецкий командующий бросил свой 45-тысячную армию, до этого победоносно прошедшую немало сражений.

Пользуясь своим преимуществом, турки захватили Стара-Загору, варварски разрушая город и уничтожая его жителей. По приблизительным данным, тогда погибло не менее 20 тысяч человек, гражданских и военных. Турки снова были выбиты из города через месяц, когда передовые части русско-болгарских войск вошли в освобождённую Стара-Загору под Самарским знаменем.

Ребята вспомнили уроки истории и поделились рассказами о подвиге русских солдат и болгарских ополченцев, о русском офицере Павле Петровиче Калитине, спасшим Самарское знамя ценой своей жизни.