Международна образователна онлайн-лекция „Москва в зеркале двух эпох” (Пушкин vs. Маяковский)

На 3 септември Руският център на Регионална библиотека „Захарий Княжески” участва в Международна образователна онлайн-лекция „Москва в зеркале двух эпох” (Пушкин vs. Маяковский), организирана от „Московский Дом соотечественника” (МДС).
В мероприятието се включиха екипът на центъра, представители на Руски клуб и приятели – Стара Загора, съотечественици и преподаватели по руски език в града.
Лекцията изнесе Ирина Мурзак, кандидат на филологическите науки, доцент в катедрата по чуждестранна литература в Института за хуманитарни науки и управление на Московския държавен педагогически университет.
Тя разказа на слушателите от Аржентина, Азербайджан, Армения, България, Испания, Мароко, Франция и Естония за художествените образи на Москва в културата на две епохи, за традициите на московската литература, както и за култовите места на Александър Пушкин и Владимир Маяковски.