26 септември е Европейски ден на езиците

26 септември е Европейски ден на езиците. Чества езиковото разнообразие в Европа. На континента се говорят над 200 езика от над 800 милиона европейци.
24 езика, включително и българският, са обявени за официални в Европейският съюз. Насърчаване на културното и езиковото многообразие, както и стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици е една от целите на този ден.
Ето как отбелязахме събитието в Руския център на Регионална библотека „Захарий Княжески” Стара Загора!