Учим руски език онлайн

За да защитим здравето на нашите курсисти – деца поради пандемията от COVID-19 и заповед на министъра на здравеопазването на РБългария ние временно прехвърляме всички курсове по руски език във формат на виртуални присъствени курсове.

Продължаваме да учим в лайф онлайн сесии, като гарантираме същия успех в обучението, както в присъствен курс.

Всеки може да научи всичко!

Има ли желание, намираме и начина!