Онлайн лекция „Ахматова една от най-ярките звезди, една от най-горчивите съдби“

Екипът и читатели на Руския център в Стара Загора взеха участие в онлайн лекцията „Ахматова една от най-ярките звезди, една от най-горчивите съдби“.

Организатори на събитието бяха Институт за средно професионално образование. К. Д. Ушински към Московски държавен педагогически университет Ушински, Литературният клуб Мария Аверина и Институтът по хуманитарни науки на Московския държавен педагогически университет.

Мария Борисовна Лоскутникова (кандидат на филологическите науки, доцент в Катедрата по руска литература на Института по хуманитарни науки) разказа на присъстващите за творческия път на поетесата – велика жена, превърнала се в национално богатство и световна ценност. Талантът на Ахматова, умножен с дълбоко лично разбиране за чест, дълг, достойнство, съвест, засилващ се с всяка поетична дума и потвърждаван с всяка стъпка в живота, създаващ в съзнанието на съвременниците и укрепващ в съзнанието на потомците драматично и трагично разширяващия се свят на истината, красотата и хармонията.