Лято в буркани

На поредното занятие в творческата работилница сътрудници и доброволци от Руския център заедно с децата „консервираха“ плодове за зимата. Богатата фантазия и доброто настроение си свършиха работата – получиха се оригинални и, най-важното, уникални буркани със спомени, които ще радват с красотата си всички в мрачните есенни дни. Като разширяваха и затвърждаваха знанията си за плодовете, за техните ползи за здравето и начините за консервиране, децата с удоволствие ги изрязваха по шаблони от цветна хартия и залепяха готовите форми върху бурканите.

Заедно с Виктория Иванова, студентка руска филология от Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» и доброволец към Центъра, децата научиха значението на думата „банка“. Те и не подозираха, че руската дума „банка“ въобще не е познатата им дума „банка“ от българския език, означаваща място, където се съхраняват пари. Факт е, че в повечето случаи, дори не знаейки руски език, българите лесно разбират без преводач какво говори събеседникът им. Но има много капани. Говорейки с руснак, те чуват много познати думи, мислейки, че всичко са разбрали и даже не подозират, че смисълът на казаното е далеч от това, което те са разбрали. В разговора си с децата Виктория ги запозна с думи, които на руски се пишат и звучат като български, но имат друго значение.