Международна онлайн инициатива „Да четем на родния си език“

През февруари 2022, по повод Деня на майчиния език Руски център в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ проведе международна онлайн инициатива за четене на художествената литература от руски автори на майчин език.

Събитието имаше за цел пробуждане на интерес към родния език, развиване на грамотна реч и умения за четене; насърчаване на култура на четене; възпитание на литературен и художествен вкус; възпитание на ценностно отношение към националния език и литература, защото популяризирането на книгите и четенето сред децата и младежите е важно и необходимо. Книгата е приятел и най-добрият подарък.

В инициативата се включиха участници от България, Русия, Чехия, Полша, Гърция и др.

Участниците изпратиха видеоклипове с рецитиране и четене на произведения на А.С. Пушкин, Корней Чуковски, Р. Сеф, Сергей Есенин, Михаил Исаковски, С. Лазарев, М. Ю. Лермонтов, Е. Успенски, Борис Пастернак, Николай Носов, Михаил Матусовски, В. Лебедев, Михаил Булгаков и др.

Бяха получени над 60 видеоклипа. Ярки, оживени видеа демонстрираха участниците от Република Башкортостан (Русия), които бяха и най-активни.

Всички участници получиха електронен сертификат, а ръководителите благодарствени писма.

Благодарим на всички за участието!