Международен ден на авияцията и космонавтиката с ученици от 10 клас на СУ „Максим Горки“